Отиде си от този свят Светлин Русев!

Вдъхновен творец на скромното човешко битие.

Духовно извисена личност.

Изключителен колекционер.

Искаше да бъде навсякъде и да умножава доброто.

Съгради толкова много и ни завеща да го пазим.

Поклон , Маестро!

"Съюз на колекционерите в България"