Изложбата „Другият музей”

На 7 юни, 2010 г. в Националната галерия за чуждестранно изкуство, беше открита изложбата „Другият музей”.
В експозицията са включени експонати от частни сбирки, собственост на членовете на Съюза на колекционерите в България.
Сдружението е учредено през 2010 г. и има за цел да обедини колекционерската общност в България и да отстоява нейните интереси.
Сред учредителите са повечето от най-изтъкнатите колекцонери в България, както и колективни членове – фондации, сдружения, образователни инсттуции. 
„Другият музей” иска да докаже, че миналото не е „чужда страна”. Той представя колекционерите като хора, които правят страната на миналото по-близка и разбираема.
„Другият музей” е разнообразният музей.  В него са събрани няколко основни посоки на колекционерското усърдие – археология и нумизматика, изобразително изкуство и скулптура, филателия, оръжия, ордени и медали, етнография.
„Другият музей” е първата стъпка. Той има намерението да разкрие само малка част от богатствата, съхранявани в частните колекции. Искаме да покажем и докажем, че културното наследство на България може да бъде обект на добра грижа от страна на гражданското общество.
„Другият музей” e израз на дълбокото убеждение, че културното наследство, опазено в частните колекции, трябва да бъде споделяно, а не укривано. Само така то може да стане истински гарант за духовността на нацията.
„Другият музей” е апел за една по-ясна, толерантна и мъдра бъдеща законова уредба в тази област. Никоя демократична държава не стои по-горе от своите граждани. Нито може основотелно да пледира за предимства по отношение на собствеността.
„Другият музей” е жест и към науката. Целта е постепенно да бъдат въведени в научен оборот редица неизвести културни факти и безценни художествени творения.
„Другият музей” е вечно откритото пространство на колекционерската страст. Място, в което думата „богатство” има не толкова финансови, а преди всичко сантиментални измерения.

 проф. Валери Стефанов

Снимки от събитието можете да намерите в Галерия -> ОТКРИВАНЕ НА ДРУГИЯТ МУЗЕЙ.