COLLECTOR'S FORUM

ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ 2011
в рамките на Нощта на музеите и галериите, Пловдив 2011

организатор и концепция:
Фондация Отворени Изкуства в партньорство с Галерия Сариев

структура и модериране:
Весела Ножарова

16 септември, Пловдив
Famous House Hotel

ФОРУМ КОЛЕКЦИОНЕРИ

“Форум Колекционери” е планиран да се превърне в ежегодно събитие, което да дава видимост на утвърдени частни и корпоративни колекционерски практики, насочва и насърчава младите колекцио-нери в съставяне и водене на колекция, създава комуникационна среда.

“Форум Колекционери” е насочен към развитие на българската система на изкуство като представя равно български и международни участници.

Първият “Форум Колекционери” е структуриран като модерирана презентация на няколко колекцио-нерски практики. Аудиторията на форума са персонално поканени колекционери, галеристи и курато-ри.

“Форум Колекционери” 2011 ще събере в един спокоен петъчен следобед пъстра компания от хора, които или са страстните колекционери на съвременното изкуство, или това вълнуващо приключение тепърва предстои да стане част от живота им. Форум КОЛЕКЦИОНЕРИ ще представи едни от най-знаменитите личности и марки в колекционерския свят. Хората, изградили сами колекциите си по свой вкус и разбиране, но и професионалистите, работещи зад големите колекционерски каузи. Някои 

от тях са успели бизнесмени, други изкуствоведи или арт мениджъри, грижещи се така събраните колекции да имат своя нов публичен живот.

Общ брой гости: 50 човека

ФОНДАЦИЯ ОТВОРЕНИ ИЗКУСТВА е учредена през 2007 година в Пловдив. Фондация "Отворени Изкуства" работи за осмисляне, активизи- ране и комуникиране на града със средствата на изкуството. Дейността на Фондация Отворени Изкуства е насочена основно към създаването, разработването и продуцирането на собствени културни проекти. В ежегодната програма на фондацията са заложени основно проекти и събития в три програми: Нощ на музеите и галериите, Град и култура, Филмова програма. От 2011 година Фондация Отворени Изкуства старти- ра Образователна програма за Съвременно Изкуство и Project for Public Spaces архив. / http://www.openarts.info

ГАЛЕРИЯ САРИЕВ е частна галерия за съвременно изкуство създадена от Катрин и Веселина Сариеви през септември 2004 година в Пловдив. Днес с активната си работа и подбор на имена Галерия Сариев се е превърнала в двигател и комуникатор на съвременнoто българско изку- ство. Галерията е отбелязана за изложбената си политика и мястото и в българския културен живот в редица престижни анкети и национални медии. Галерия Сариев е в основата на трите организации, работещи по концепцията на създателите си - развитие на градска култура, съвремен- но изкуство, креативна икономика. Другите две платформи към тази концепция са Фондация Отворени Изкуства и и artnewscafe, Пловдив. / http://www.sariev-gallery.com

ВЕСЕЛА НОЖАРОВА (р. 1974) е куратор и критик на свободна практика. Има магистърска степен по История на изкуството в Художествена академия, София. Работила е в СБХ, в галерия "Ирида" и Ата – център за съвременно изкуство. От 2003 до 2006 е програмен мениджър за визуал- ни изкуства в Център за култура и дебат "Червената къща", София. През 2007 е куратор на българското национално участие в 52-то Венецианско биенале за съвременно изкуство, а през 2008 – асистент куратор на 11-то Архитектурно биенале във Венеция. Била е куратор на редица изложби в България и в чужбина. През 2008 става член основател на фондация "Изкуство – дела и документи".

Допълнителна информация:

Open Arts Foundation [email protected] +359 888 520 375 http://www.openarts.info
Vessela Nozharova [email protected] +359 886 600 670