”ТРАКИЯ И ДРЕВНИЯT СВЯТ” от „КОЛЕКЦИЯ ВАСИЛ БОЖКОВ”

(изложба в Националния исторически музей, София – от 21.03. до 21. 06.2011 г.)

На 21 март 2011 г. в Националния исторически музей в присъствието на множество видни личности от политическия и културен живот в България, бе открита изложбата „Тракия и древният свят XV – I в. пр. Хр.”   от „Колекция Васил Божков”. Организатори са Фондация „Тракия”, Националният исторически музей и Съюзът на колекционерите в България. Дизайнер на изложбата е акад. Светлин Русев, а неин куратор е проф. д.и.н. Иван Маразов, който е и автор на публикувания научен каталог.

                           

В изложбата ”Тракия и древният свят XV – I в. пр. Хр.”  от „Колекция Васил Божков” за първи път се показват пред публика  уникални произведения на древната  тракийска  торевтика (художествено обработване на метал). Известно е, че „Колекция Васил Божков” е една от значимите световни колекции на древни ювелирни предмети. За изложбата са подбрани над  230  прекрасни образци на древното тракийско изкуство. Представените експонати ще изненадат, както познавачите и изследователите на тракийската култура и изкуство, така и  любителите на древността.

Названието на изложбата  „Тракия и древният свят  XV – I в. пр. Хр.” oтразява времевия обхват на предметите. Най-ранните  от тях са бронзови оръжия от  II хил. пр. Хр.  Вниманието на посетителите на изложбата  привличат два сребърни съда, във формата на „похлупаци”, подобни на тези от Вълчитрънското съкровище. Те са едно ново  доказателство за  торевтика от високо качество в Тракия още от края на бронзовата епоха. От друга страна тези съдове поставят още въпроси на изследователите както за функциите на самите предмети, така и за тяхното участие в религиозните обреди и ритуали.
Колекцията съдържа всички предметни форми, характерни за изкуството на Тракия от периода V – I в. пр. Хр. Много от тях  може да се видят в изложбата. Експонирани  са над десет  изключителни творения на древното изкуство - сребърни  ритони с позлата  и  протомета на лъв, овен, кон, козел, змия, теле, съвършенно моделирани през периода V – IV в. пр. Хр. 
В „Колекция Васил Божков” се пазят и няколко ритона, с произход от ареала на древноперсийското изкуство. Те се показват за първи път. Сред тях особено впечатление прави чашата, моделирана като глава на овен.

                         

Съдовете, несъмнено присъствали на царски трапези – ритони, фиали, киликси и кантароси, хидрии, амфори и кани; оръжията и конските амуниции  са достигнали до „Колекция Васил Божков” в едно незавидно състояние на запазеност и само благодарение на умелата реставраторска работа на екипа под ръководството на проф.  д-р Веселина Инкова се появяват в своя  нов истинкси блясък. За първи път в изложбите, организирани от фондация „Тракия’  е показан целият сложен процес на  изследване, консервация и реставрация на древни артефакти  в тринадесет  цветни постери.
Изложбата „Тракия и древният свят XV – I в. пр. Хр.  от Колекция Васил Божков” ще бъде отворена в Националния исторически музей, София  до 21. 06.2011 г.

(източник: Фондация „Тракия”)