Експозиции на колекциите „Арес” и „Армията на Бога”

На 14 окт 2010 г. в НВИМ се откриха обновените постоянни експозиции на колекциите „Арес” и „Армията на Бога”.
Фондация „Аретè” – за издирване, изследване и съхраняване на българско културно-историческото наследство – е основана през 1996 г. от колекционера д-р Димитър Иванов. Името на проф. Фол е добавено в логото й през 2006 г. 
Понятието „аретè”, включва добродетели, ценности и качества, присъщи на свободния гражданин, воин и баща в Антична Европа. „Звездата Аретè”, формулирана като част от интердисциплинарна научна теза от проф. Димитър Иванов, се състои от Вяра – Власт – Бран – Труд – Любов и техните персонифицирани образи: Бог – Цар – Воин – Стопанин – Мъж. Концептуалната идея е, че зародените в Древността и развити през Средновековието добродетели, могат историко-психологически да се унаследяват и етико-педагогически да се възпитават днес и в бъдеще.
Фондацията работи в пет направления: научни изследвания; университетско преподаване, музейни експозиции, археологически разкопки и издателска дейност. В „Бюлетин Аретè” ежегодно се обобщава дейността й чрез доклади и научни съобщения. 

Повече информация можете да получите от следната брошура: КОЛЕКЦИЯ АРМИЯТА НА БОГА | КОЛЕКЦИЯ АРЕС.